Międzynarodowe Mistrzostwa Wspólnego Gołębnika

WG Mistrzów

Kontakt

Wspólny Gołębnik Mistrzów

Grzegorz Drygała

72-514 Kołczewo
ul. Słoneczna 6/10

tel. +48 663 602 297

Prosimy o kontakt
w godz. 10:00 - 16:00
od poniedziałku do piątku

e-mail: grzech.dryg@wp.pl


Kontakt w języku niemieckim:

Łukasz Młyński
tel. 0049 152 18537963


Kontakt w języku angielskim:

Robert Gostyński
tel. 0044 789 537 5122
+48 694 627 979


Kontakt w języku szwedzkim i duńskim:

Roman Zając
+48 606 351 517

Odwiedziny

Ilość wyświetleń: 903787

Tłumaczenie


Lista wkładaniowa 2020

FINAŁ STOL

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2758 A45479250010.10.20 18:12:47
2Bedrich Mach S 88 20 118 A427F8A80010.10.20 18:13:20
3Zatorski/JaniszewskiPL 0364 20 9067 A427C5FC0010.10.20 18:13:46
4Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 2732 A42746CE0010.10.20 18:14:09
5Błaszyk Michał PL 0285 20 9212 A4274D7C0010.10.20 18:15:01
6Lidia i P Kucharscy PL 053 20 23042 A427F68C0010.10.20 18:15:31
7AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2699 A45466460010.10.20 18:16:00
8Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 2669 A427AE6C0010.10.20 18:16:22
9Lidia i P Kucharscy PL 053 20 23011 A427CA510010.10.20 18:16:51
10HANIA PL 0484 20 3651 A4510DA40010.10.20 18:17:15
11Wich Edward PL 0228 20 9652 A42747EB0010.10.20 18:17:42
12Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 89 A4545DD60010.10.20 18:18:07
13Gostyński Robert 2 PL 0480 20 250 A45444570010.10.20 18:18:32
14Piechowiak Dawid i MPL 0306 20 8881 A427522C0010.10.20 18:19:01
15Szymczak Henryk 2 PL 0305 20 4107 A42735380010.10.20 18:19:28
16Krupa/Bursztynowicz2PL 0362 20 44 A427E5AB0010.10.20 18:20:07
17Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 521 A4271A000010.10.20 18:20:36
18Ziemlewski KrzysztofPL 0306 20 150 A427E5740010.10.20 18:21:18
19Skonieczny Zbigniew PL 03 20 19150 A427C0970010.10.20 18:21:49
20Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 3 A427D5230010.10.20 18:22:04
21Artur Frąckowiak 2 PL 0362 20 2654 A45457DC0010.10.20 18:22:39
22Blattner Marcel DV 02820 20 167 A454FABA0010.10.20 18:22:58
23Bronka Dariusz PL 0480 20 1175 A427D04C0010.10.20 18:23:16
24Wich Edward PL 0228 20 9661 A454651A0010.10.20 18:23:39
25Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5983 37B5A3C70010.10.20 18:24:00
26Ziemlewski KrzysztofPL 0306 20 160 A4273C310010.10.20 18:24:20
27Rzepka Robert i IrekPL 0367 20 8047 A427D3850010.10.20 18:24:40
28Przednikowski WiesiuPL 0306 20 2083 A454CD5D0010.10.20 18:25:09
29Dla Hani PL 0412 20 11007 A4548B320010.10.20 18:25:34
30D & M Szesny PL 0275 20 21205 A4516C310010.10.20 18:25:55
31Kruk R & Zabłocki G PL 0437 20 7978 A454511E0010.10.20 18:26:15
32Marzol Jerzy PL 0306 20 1415 A45466910010.10.20 18:26:36
33Oleksiak Zbigniew 2 PL 053 20 2709 A427540C0010.10.20 18:26:45
34Gostyński Zbigniew PL 0480 20 2573 A454521D0010.10.20 18:27:05
35Błaszyk Michał PL 0285 20 9194 A427F0550010.10.20 18:27:27
36D & M Szesny 2 PL 0418 20 12441 A451F9810010.10.20 18:27:45
37Oleksiak Zbigniew 2 PL 053 20 2918 A427FBB40010.10.20 18:28:09
38Agnieszka FrąckowiakPL 0362 20 2643 A45465380010.10.20 18:28:29
39AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2805 A427FDA30010.10.20 18:28:52
40D & M Szesny PL 0275 20 21206 A427C0F10010.10.20 18:29:15
41Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 518 A45440000010.10.20 18:29:38
42Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2720 377CD5420010.10.20 18:29:59
43Z Giczewski & GórskiPL 0383 20 268 A454704C0010.10.20 18:30:24
44Przednikowski WiesiuPL 0306 20 2081 A45434840010.10.20 18:30:46
45Mikołajczyk Piotr PL 0100 20 8531 A451E4770010.10.20 18:31:04
46Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5984 A427F6730010.10.20 18:31:25
47RAZIK JAROSŁAWA 2 PL 0193 20 9257 A451004E0010.10.20 18:31:39
48Dariusz Stafiej DV 06881 20 184 A45482950010.10.20 18:32:06
49D & M Szesny PL 0275 20 21201 A427E78B0010.10.20 18:32:26
50Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2754 A45107380010.10.20 18:32:48
51Wich Edward PL 0228 20 9651 A451F62A0010.10.20 18:33:09
52Antoni i Oliwia PL 0473 20 15425 A4273B9C0010.10.20 18:33:32
53RAZIK JAROSŁAWA PL 0407 20 9197 A4549F7A0010.10.20 18:34:01
54Błaszyk Michał 2 PL 0285 20 9219 A4545D120010.10.20 18:34:33
55Lena Pertek PL 0425 20 8033 A451EF120010.10.20 18:35:19
56Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 3065 A42736FB0010.10.20 18:35:54
57Piechota Jerzy PL 0425 20 7015 A427F9010010.10.20 18:36:15
58Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5980 A45108300010.10.20 18:36:35
59Zając R. & Gajda K. PL 191 20 576 A454C3930010.10.20 18:36:53
60AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2680 A427D6BF0010.10.20 18:37:15
61Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5981 A45496460010.10.20 18:37:49
62D & M Szesny 2 PL 0418 20 12435 377FEF420010.10.20 18:37:58
63Przednikowski Wieś 2PL 0306 20 2072 A42702170010.10.20 18:38:17
64Poradnik Hodowcy PL 0362 20 4970 A427E8710010.10.20 18:38:36
65Piechota Jerzy PL 0425 20 7005 A4549F890010.10.20 18:38:53
66A i A Frąckowiak PL 0362 20 2623 377EB29B0010.10.20 18:39:17
67Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2729 A451D4EE0010.10.20 18:39:54
68D & M Szesny 2 PL 0418 20 12436 A4270DEF0010.10.20 18:40:22
69Gostyński Robert 2 PL 0480 20 153 A45111DD0010.10.20 18:40:58
70Krupa/Bursztynowicz2PL 0362 20 12 A45479610010.10.20 18:41:20
71Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2729 A4545A510010.10.20 18:41:43
72Bator Józef PL 0309 20 3793 A427F8020010.10.20 18:42:09
73Artur Frąckowiak 4 PL 0362 20 2724 A454804C0010.10.20 18:42:34
74Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 548 377FC35D0010.10.20 18:42:54
75Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2713 A454523B0010.10.20 18:43:14
76Kozak Artur S 99 20 750 A4548CD70010.10.20 18:43:34
77Gostyński Robert PL 0480 20 300 A427FF560010.10.20 18:43:53
78A i A Frąckowiak PL 0362 20 2705 A45484EE0010.10.20 18:44:11

LOT 4

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1Rzepka Robert i IrekPL 0367 20 8048 A4273ED50029.09.20 19:16:13
2D & M Szesny 2 PL 0418 20 12436 A4270DEF0029.09.20 19:16:17
3Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2720 377CD5420029.09.20 19:16:36
4D & M Szesny PL 0275 20 21203 A42756A00029.09.20 19:16:39
5Zatorski/JaniszewskiPL 0364 20 9067 A427C5FC0029.09.20 19:16:54
6Wich Edward PL 0228 20 9661 A454651A0029.09.20 19:16:57
7Szymczak Henryk 3 PL 0305 20 4104 A4270E0C0029.09.20 19:17:12
8Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 3065 A42736FB0029.09.20 19:17:16
9Dla Hani PL 0412 20 11007 A4548B320029.09.20 19:17:32
10Lena Pertek PL 0425 20 8033 A451EF120029.09.20 19:17:35
11D & M Szesny 2 PL 0418 20 12435 377FEF420029.09.20 19:17:57
12Z Giczewski & GórskiPL 0383 20 268 A454704C0029.09.20 19:18:01
13Kalisz Wiesław PL 0480 20 1024 A45480970029.09.20 19:18:21
14Poradnik Hodowcy PL 0362 20 4970 A427E8710029.09.20 19:18:24
15Gostyński Zbigniew PL 0480 20 2573 A454521D0029.09.20 19:18:40
16G Krala & D Stafiej DV 06881 20 189 A4542F790029.09.20 19:18:45
17Zając R. & Gajda K. PL 191 20 576 A454C3930029.09.20 19:19:03
18Kruk R & Zabłocki G PL 0437 20 7978 A454511E0029.09.20 19:19:06
19RAZIK JAROSŁAWA 2 PL 0193 20 9257 A451004E0029.09.20 19:19:28
20Joński & Oleksy PL 0362 20 755 A4543DB80029.09.20 19:19:30
21A i A Frąckowiak PL 0362 20 2675 A45423660029.09.20 19:27:32
22Piechowiak Dawid i MPL 0306 20 8881 A427522C0029.09.20 19:27:36
23Błaszyk Michał PL 0285 20 9194 A427F0550029.09.20 19:27:51
24Dajlid Edward PL 0306 20 53 A427EF4D0029.09.20 19:27:54
25Gostyński Robert 2 PL 0480 20 250 A45444570029.09.20 19:28:08
26Krupa/Bursztynowicz2PL 0362 20 12 A45479610029.09.20 19:28:26
27Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 2669 A427AE6C0029.09.20 19:28:28
28Lica Marek 2 PL 0480 20 1566 A42751F00029.09.20 19:28:45
29Wich Edward PL 0228 20 9652 A42747EB0029.09.20 19:28:46
30Wich Edward PL 0228 20 9651 A451F62A0029.09.20 19:29:02
31Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 548 377FC35D0029.09.20 19:29:06
32NIKOLA 2 PL 013 20 9496 A45176550029.09.20 19:29:21
33Artur Frąckowiak 4 PL 0362 20 2724 A454804C0029.09.20 19:29:24
34Gostyński Robert PL 0480 20 300 A427FF560029.09.20 19:29:52
35Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2758 A45479250029.09.20 19:29:57
36Karol & Piotr CiuruśPL 0306 20 2008 A42557050029.09.20 19:30:21
37HANIA PL 0484 20 3657 A4549A420029.09.20 19:30:23
38Gostyński Robert 2 PL 0480 20 153 A45111DD0029.09.20 19:30:41
39HANIA PL 0484 20 3651 A4510DA40029.09.20 19:30:43
40Mikołajczyk Piotr PL 0100 20 8531 A451E4770029.09.20 19:31:03
41Oleksiak Zbigniew 2 PL 053 20 2918 A427FBB40029.09.20 19:31:07
42Skonieczna Ewa PL 03 20 19142 A45112360029.09.20 19:31:21
43Bronka Dariusz PL 0480 20 1175 A427D04C0029.09.20 19:34:42
44Joński Robert PL 0362 20 6855 A45439DA0029.09.20 19:34:46
45Lidia i P Kucharscy PL 053 20 23011 A427CA510029.09.20 19:35:02
46Piechota Jerzy PL 0425 20 7015 A427F9010029.09.20 19:35:04
47D & M Szesny PL 0275 20 21205 A4516C310029.09.20 19:35:18
48Artur Frąckowiak 2 PL 0362 20 2706 A427C6550029.09.20 19:35:21
49Kozak Artur S 99 20 750 A4548CD70029.09.20 19:35:36
50A i A Frąckowiak PL 0362 20 2705 A45484EE0029.09.20 19:35:40
51Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2729 A451D4EE0029.09.20 19:35:54
52Szymczak Henryk PL 0305 20 4108 A429622D0029.09.20 19:35:56
53RAZIK JAROSŁAWA PL 0407 20 9197 A4549F7A0029.09.20 19:36:14
54Antoni i Oliwia PL 0473 20 15425 A4273B9C0029.09.20 19:36:17
55Lidia i P Kucharscy PL 053 20 23042 A427F68C0029.09.20 19:36:35
56Ziemlewski KrzysztofPL 0306 20 160 A4273C310029.09.20 19:36:39
57Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 3 A427D5230029.09.20 19:36:56
58Piechota Jerzy PL 0425 20 7011 A4273E990029.09.20 19:37:00
59D & M Szesny PL 0275 20 21201 A427E78B0029.09.20 19:37:19
60Agnieszka FrąckowiakPL 0362 20 2643 A45465380029.09.20 19:37:23
61Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 89 A4545DD60029.09.20 19:37:42
62Piechota Jerzy PL 0425 20 7005 A4549F890029.09.20 19:37:46
63Kalisz Wiesław PL 0480 20 1005 A4271CC20029.09.20 19:38:02
64Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 521 A4271A000029.09.20 19:38:07
65Kruk R & Zabłocki G PL 0480 20 371 A42719A70029.09.20 19:38:27
66Rzepka Robert i IrekPL 0367 20 8047 A427D3850029.09.20 19:41:43
67Artur Frąckowiak 2 PL 0362 20 2654 A45457DC0029.09.20 19:41:46
68Lica Marek PL 0480 20 1552 A42747720029.09.20 19:42:03
69Oleksiak Zbigniew 2 PL 053 20 2916 A451CFE30029.09.20 19:42:08
70Plata Mariusz PL 0299 20 2282 A42752FF0029.09.20 19:42:26
71Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 518 A45440000029.09.20 19:42:29
72D & M Szesny PL 0275 20 21206 A427C0F10029.09.20 19:42:48
73Plata Mariusz PL 0299 20 2259 A45478BD0029.09.20 19:42:52
74Z Giczewski & GórskiPL 0383 20 274 A427187B0029.09.20 19:43:11
75AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2805 A427FDA30029.09.20 19:43:14
76Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5984 A427F6730029.09.20 19:43:32
77Bronka Dariusz PL 0480 20 1124 A450BDE50029.09.20 19:43:53
78RAZIK JAROSŁAWA PL 0407 20 9196 A427C9430029.09.20 19:44:12
79Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 4 A4275EE40029.09.20 19:44:14
80Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5980 A45108300029.09.20 19:44:36
81Skonieczny Zbigniew PL 03 20 19150 A427C0970029.09.20 19:44:40
82Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5983 37B5A3C70029.09.20 19:45:00
83Przednikowski WiesiuPL 0306 20 2083 A454CD5D0029.09.20 19:45:05
84Blattner Marcel DV 07402 20 718 A427CCF50029.09.20 19:45:27
85Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2713 A454523B0029.09.20 19:45:31
86Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2729 A4545A510029.09.20 19:45:52
87Przednikowski WiesiuPL 0306 20 2081 A45434840029.09.20 19:49:35
88Szymczak Henryk 2 PL 0305 20 4107 A42735380029.09.20 19:49:38
89D & M Szesny 2 PL 0418 20 12441 A451F9810029.09.20 19:49:57
90Graś Grzegorz PL 082 20 4165 A4270AD30029.09.20 19:50:01
91Bator Józef PL 0309 20 3793 A427F8020029.09.20 19:50:20
92Marzol Jerzy PL 0306 20 1415 A45466910029.09.20 19:50:23
93Marzol Jerzy PL 0306 20 1418 A45451690029.09.20 19:50:39
94Przednikowski Wieś 2PL 0306 20 2072 A42702170029.09.20 19:50:42
95Plata Mariusz PL 0299 20 2240 A427BE3F0029.09.20 19:50:59
96Ziemlewski KrzysztofPL 0306 20 150 A427E5740029.09.20 19:51:04
97Błaszyk Michał PL 0285 20 9212 A4274D7C0029.09.20 19:51:25
98Oleksiak Zbigniew 2 PL 053 20 2709 A427540C0029.09.20 19:51:29
99Majewski Bogdan PL 0310 20 5980 A4546F3E0029.09.20 19:51:50
100Bedrich Mach S 88 20 118 A427F8A80029.09.20 19:51:53
101Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 2732 A42746CE0029.09.20 19:52:12
102HANIA PL 0484 20 3655 A4270A1F0029.09.20 19:52:16
103Poradnik Hodowcy PL 0362 20 4974 A45110CF0029.09.20 19:52:35
104Dariusz Stafiej DV 06881 20 184 A45482950029.09.20 19:52:39
105A i A Frąckowiak PL 0362 20 2623 377EB29B0029.09.20 19:55:44
106Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2754 A45107380029.09.20 19:55:47
107Blattner Marcel DV 02820 20 167 A454FABA0029.09.20 19:56:06
108A i A Frąckowiak PL 0362 20 2646 A427EEEE0029.09.20 19:56:10
109Gostyński Robert 2 PL 0480 20 287 A4543AE80029.09.20 19:56:26
110Błaszyk Michał 2 PL 0285 20 9219 A4545D120029.09.20 19:56:37
111Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 10 A427A9160029.09.20 19:56:51
112Bedrich Mach S 88 20 101 A45470B50029.09.20 19:57:07
113RAZIK JAROSŁAWA PL 0407 20 9192 A45430D30029.09.20 19:57:24
114AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2680 A427D6BF0029.09.20 19:57:37

LOT nr 3

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5984 A427F6730020.09.20 18:09:10
2Marzol Jerzy PL 0306 20 1418 A45451690020.09.20 18:10:34
3Lidia i P Kucharscy PL 053 20 23011 A427CA510020.09.20 18:11:14
4D & M Szesny 2 PL 0418 20 12435 377FEF420020.09.20 18:11:27
5Bronka Dariusz PL 0480 20 1175 A427D04C0020.09.20 18:11:53
6Lica Marek 2 PL 0480 20 1566 A42751F00020.09.20 18:12:13
7Dariusz Stafiej DV 06881 20 182 A4548ACA0020.09.20 18:12:32
8Poradnik Hodowcy PL 0362 20 4957 377F10D80020.09.20 18:12:49
9D & M Szesny PL 0275 20 21203 A42756A00020.09.20 18:13:16
10Graś Grzegorz PL 082 20 4165 A4270AD30020.09.20 18:13:32
11D & M Szesny PL 0275 20 21202 A42739F80020.09.20 18:13:54
12Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2729 A451D4EE0020.09.20 18:14:13
13Joński & Oleksy PL 0362 20 755 A4543DB80020.09.20 18:14:32
14AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2805 A427FDA30020.09.20 18:15:05
15Kalisz Wiesław PL 0480 20 1005 A4271CC20020.09.20 18:15:23
16Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2729 A4545A510020.09.20 18:15:57
17Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 3065 A42736FB0020.09.20 18:16:14
18Blattner Marcel DV 07402 20 718 A427CCF50020.09.20 18:16:37
19Z Giczewski & GórskiPL 0383 20 268 A454704C0020.09.20 18:17:13
20Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 535 A42753760020.09.20 18:17:43
21Agnieszka FrąckowiakPL 0362 20 2605 A4548BBA0020.09.20 18:18:05
22Skonieczny Zbigniew PL 03 20 19117 A427BEE40020.09.20 18:18:37
23Artur Frąckowiak PL 0362 20 3098 A427D77C0020.09.20 18:18:55
24D & M Szesny 2 PL 0418 20 12441 A451F9810020.09.20 18:19:11
25Gostyński Zbigniew PL 0480 20 2573 A454521D0020.09.20 18:21:11
26Rzepka Robert i IrekPL 0367 20 8048 A4273ED50020.09.20 18:22:04
27Artur Frąckowiak 4 PL 0362 20 2724 A454804C0020.09.20 18:22:50
28Agnieszka FrąckowiakPL 0362 20 2643 A45465380020.09.20 18:23:04
29Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2758 A45479250020.09.20 18:23:20
30HANIA PL 0484 20 3655 A4270A1F0020.09.20 18:23:49
31HANIA PL 0484 20 3657 A4549A420020.09.20 18:24:09
32Szymczak Henryk 3 PL 0305 20 4104 A4270E0C0020.09.20 18:24:24
33Gostyński Robert PL 0480 20 161 A427CB050020.09.20 18:24:38
34Lica Marek PL 0480 20 1556 A42746640020.09.20 18:24:57
35Lica Marek PL 0480 20 1552 A42747720020.09.20 18:25:13
36Agnieszka FrąckowiakPL 0362 20 2637 A45107A10020.09.20 18:25:28
37RAZIK JAROSŁAWA PL 0407 20 9197 A4549F7A0020.09.20 18:26:00
38Przednikowski WiesiuPL 0306 20 2083 A454CD5D0020.09.20 18:26:22
39Przednikowski Wieś 2PL 0306 20 2072 A42702170020.09.20 18:26:43
40Wich Edward PL 0228 20 9651 A451F62A0020.09.20 18:27:03
41D & M Szesny 2 PL 0418 20 12436 A4270DEF0020.09.20 18:27:29
42Bator Józef PL 0309 20 3796 A427ADA90020.09.20 18:27:42
43Kruk R & Zabłocki G PL 0480 20 371 A42719A70020.09.20 18:28:00
44Dla Hani PL 0412 20 11010 A427E97A0020.09.20 18:28:15
45Piechota Jerzy PL 0425 20 7015 A427F9010020.09.20 18:28:36
46Dajlid Edward PL 0306 20 53 A427EF4D0020.09.20 18:28:53
47D & M Szesny PL 0275 20 21205 A4516C310020.09.20 18:29:11
48Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 4 A4275EE40020.09.20 18:29:27
49Kruk R & Zabłocki G PL 0437 20 7978 A454511E0020.09.20 18:30:18
50Majewski Bogdan PL 0310 20 5977 A427E5BA0020.09.20 18:30:43
51Lena Pertek PL 0425 20 8033 A451EF120020.09.20 18:30:56
52Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5981 A45496460020.09.20 18:31:12
53Piechota Jerzy PL 0425 20 7005 A4549F890020.09.20 18:31:36
54Gostyński Robert 2 PL 0480 20 287 A4543AE80020.09.20 18:31:53
55Wich Edward PL 0228 20 9661 A454651A0020.09.20 18:32:13
56Szymczak Henryk PL 0305 20 4108 A429622D0020.09.20 18:32:56
57Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 548 377FC35D0020.09.20 18:33:15
58Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 89 A4545DD60020.09.20 18:33:36
59RAZIK MAREK PL 0193 20 9453 A45082FF0020.09.20 18:34:01
60Z Giczewski & GórskiPL 0383 20 274 A427187B0020.09.20 18:34:19
61Artur Frąckowiak 2 PL 0362 20 2706 A427C6550020.09.20 18:34:38
62Dla Hani PL 0412 20 11007 A4548B320020.09.20 18:35:00
63Gostyński Robert PL 0480 20 175 A45427620020.09.20 18:35:24
64Antoni i Oliwia PL 0473 20 15425 A4273B9C0020.09.20 18:35:39
65Majewski Bogdan PL 0310 20 5980 A4546F3E0020.09.20 18:35:57
66Skonieczna Ewa PL 03 20 19142 A45112360020.09.20 18:36:18
67Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2754 A45107380020.09.20 18:36:33
68Marzol Jerzy PL 0306 20 1423 A42712EA0020.09.20 18:37:14
69Kozak Artur S 99 20 750 A4548CD70020.09.20 18:37:31
70Przednikowski WiesiuPL 0306 20 2081 A45434840020.09.20 18:37:56
71Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 3 A427D5230020.09.20 18:38:11
72Oleksiak Zbigniew 2 PL 053 20 2918 A427FBB40020.09.20 18:38:33
73Oleksiak Zbigniew 2 PL 053 20 2916 A451CFE30020.09.20 18:38:58
74D & M Szesny PL 0275 20 21201 A427E78B0020.09.20 18:42:50
75Błaszyk Michał PL 0285 20 9190 A4545BBA0020.09.20 18:43:48
76RAZIK MAREK PL 0407 20 9154 A427E1CD0020.09.20 18:44:04
77Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 2669 A427AE6C0020.09.20 18:44:24
78A i A Frąckowiak PL 0362 20 2705 A45484EE0020.09.20 18:44:38
79Przednikowski Wieś 2PL 0306 20 2066 A4548A240020.09.20 18:44:51
80Bator Józef PL 0309 20 3793 A427F8020020.09.20 18:45:04
81Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2713 A454523B0020.09.20 18:45:21
82Błaszyk Michał 2 PL 0285 20 9219 A4545D120020.09.20 18:45:35
83A i A Frąckowiak PL 0362 20 2675 A45423660020.09.20 18:45:45
84Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5980 A45108300020.09.20 18:46:01
85NIKOLA 2 PL 013 20 9496 A45176550020.09.20 18:46:17
86Bedrich Mach S 88 20 118 A427F8A80020.09.20 18:46:32
87A i A Frąckowiak PL 0362 20 2646 A427EEEE0020.09.20 18:46:46
88AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2674 A454413C0020.09.20 18:46:57
89Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2720 377CD5420020.09.20 18:47:13
90Zatorski/JaniszewskiPL 0364 20 9067 A427C5FC0020.09.20 18:47:29
91Gostyński Robert 2 PL 0480 20 153 A45111DD0020.09.20 18:47:42
92Gostyński Robert PL 0480 20 177 A4547A420020.09.20 18:47:57
93Gostyński Robert PL 0480 20 300 A427FF560020.09.20 18:48:10
94Marzol Jerzy PL 0306 20 1415 A45466910020.09.20 18:48:30
95A i A Frąckowiak PL 0362 20 2662 A427BD4F0020.09.20 18:48:44
96Dariusz Stafiej DV 06881 20 184 A45482950020.09.20 18:48:59
97Karol & Piotr CiuruśPL 0306 20 2008 A42557050020.09.20 18:49:11
98Plata Mariusz PL 0299 20 2282 A42752FF0020.09.20 18:49:26
99Poradnik Hodowcy PL 0362 20 4970 A427E8710020.09.20 18:51:35
100Piechota Jerzy PL 0425 20 7011 A4273E990020.09.20 18:51:47
101Krupa/Bursztynowicz2PL 0362 20 41 A4253A8A0020.09.20 18:52:01
102RAZIK JAROSŁAWA 2 PL 0407 20 9188 37B0447C0020.09.20 18:52:18
103Poradnik Hodowcy PL 0362 20 4953 A427ED3A0020.09.20 18:52:31
104RAZIK JAROSŁAWA PL 0407 20 9192 A45430D30020.09.20 18:52:43
105Blattner Marcel DV 02820 20 167 A454FABA0020.09.20 18:52:58
106Kalisz Wiesław PL 0480 20 1024 A45480970020.09.20 18:53:15
107Artur Frąckowiak 2 PL 0362 20 2654 A45457DC0020.09.20 18:53:37
108Lidia i P Kucharscy PL 053 20 23042 A427F68C0020.09.20 18:53:54
109Oleksiak Zbigniew 2 PL 053 20 2709 A427540C0020.09.20 18:54:10
110Plata Mariusz PL 0299 20 2259 A45478BD0020.09.20 18:54:28
111Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 518 A45440000020.09.20 18:54:45
112A i A Frąckowiak PL 0362 20 2623 377EB29B0020.09.20 18:55:03
113HANIA PL 0484 20 3651 A4510DA40020.09.20 18:55:20
114Mikołajczyk Piotr PL 0100 20 8531 A451E4770020.09.20 18:55:46
115RAZIK MAREK PL 0407 20 9212 A45469F80020.09.20 18:56:04
116D & M Szesny PL 0275 20 21206 A427C0F10020.09.20 18:56:20
117Szymczak Henryk 2 PL 0305 20 4107 A42735380020.09.20 18:57:19
118Gostyński Robert 2 PL 0480 20 250 A45444570020.09.20 18:57:41
119Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5983 37B5A3C70020.09.20 18:57:58
120Joński Robert PL 0362 20 6855 A45439DA0020.09.20 18:58:34
121Błaszyk Michał PL 0285 20 9212 A4274D7C0020.09.20 18:59:10
122Wich Edward PL 0228 20 9652 A42747EB0020.09.20 19:00:05
123Krupa/Bursztynowicz2PL 0362 20 12 A45479610020.09.20 19:00:25
124Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 521 A4271A000020.09.20 19:00:40
125Rzepka Robert i IrekPL 0367 20 8047 A427D3850020.09.20 19:01:00
126Krupa/Bursztynowicz2PL 0362 20 44 A427E5AB0020.09.20 19:01:20
127RAZIK JAROSŁAWA PL 0407 20 9196 A427C9430020.09.20 19:01:36
128Ziemlewski KrzysztofPL 0306 20 150 A427E5740020.09.20 19:01:58
129Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 569 A42719890020.09.20 19:02:15
130Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 2732 A42746CE0020.09.20 19:02:32
131Piechowiak Dawid i MPL 0306 20 8881 A427522C0020.09.20 19:02:53
132Zając R. & Gajda K. PL 191 20 576 A454C3930020.09.20 19:03:39
133Błaszyk Michał PL 0285 20 9194 A427F0550020.09.20 19:04:07
134Witulski Piotr PL 0480 20 2585 A427BFE30020.09.20 19:04:25
135Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 10 A427A9160020.09.20 19:04:52
136Skonieczny Zbigniew PL 03 20 19150 A427C0970020.09.20 19:05:31
137Bedrich Mach S 88 20 101 A45470B50020.09.20 19:05:46
138Czupryniak Tomasz PL 082 20 9461 A4546D7C0020.09.20 19:05:58
139AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2680 A427D6BF0020.09.20 19:06:21

lot nr 2

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1HANIA PL 0484 20 3655 A4270A1F0011.09.20 20:38:35
2Przednikowski WiesiuPL 0306 20 2081 A45434840011.09.20 20:38:51
3Gostyński Robert PL 0480 20 300 A427FF560011.09.20 20:39:03
4A i A Frąckowiak PL 0362 20 2662 A427BD4F0011.09.20 20:39:15
5Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 2669 A427AE6C0011.09.20 20:39:27
6Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 10 A427A9160011.09.20 20:39:42
7Kalisz Wiesław PL 0480 20 1028 A4271F470011.09.20 20:39:54
8Karol & Piotr CiuruśPL 0306 20 2008 A42557050011.09.20 20:40:05
9AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2680 A427D6BF0011.09.20 20:40:18
10Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 521 A4271A000011.09.20 20:40:28
11Oleksiak Zbigniew 2 PL 053 20 2916 A451CFE30011.09.20 20:40:42
12Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 2613 A427185D0011.09.20 20:40:53
13Dariusz Stafiej DV 06881 20 184 A45482950011.09.20 20:41:07
14Błaszyk Michał 2 PL 0285 20 9219 A4545D120011.09.20 20:41:19
15Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 535 A42753760011.09.20 20:41:31
16Lica Marek PL 0480 20 1552 A42747720011.09.20 20:41:45
17Bator Józef PL 0309 20 3793 A427F8020011.09.20 20:41:58
18Błaszyk Michał PL 0285 20 9194 A427F0550011.09.20 20:42:10
19Marzol Jerzy PL 0306 20 1423 A42712EA0011.09.20 20:42:23
20Witulski Piotr PL 0480 20 2585 A427BFE30011.09.20 20:42:45
21Joński & Oleksy PL 0362 20 755 A4543DB80011.09.20 20:42:56
22Joński Robert PL 0362 20 6863 A4542FC40011.09.20 20:43:07
23Agnieszka FrąckowiakPL 0362 20 2643 A45465380011.09.20 20:43:20
24Wich Edward PL 0228 20 9661 A454651A0011.09.20 20:43:31
25RAZIK JAROSŁAWA PL 0407 20 9197 A4549F7A0011.09.20 20:43:44
26Bator Józef PL 0309 20 3796 A427ADA90011.09.20 20:43:58
27Szymczak Henryk 2 PL 0305 20 4107 A42735380011.09.20 20:44:13
28Artur Frąckowiak PL 0362 20 3098 A427D77C0011.09.20 20:44:25
29A i A Frąckowiak PL 0362 20 2705 A45484EE0011.09.20 20:44:36
30Gostyński Robert 2 PL 0480 20 250 A45444570011.09.20 20:44:48
31Marzol Jerzy PL 0306 20 1415 A45466910011.09.20 20:44:59
32A i A Frąckowiak PL 0362 20 2750 A4548B140011.09.20 20:45:10
33A i A Frąckowiak PL 0362 20 2675 A45423660011.09.20 20:45:23
34Plata Mariusz PL 0299 20 2282 A42752FF0011.09.20 20:45:34
35Z Giczewski & GórskiPL 0383 20 268 A454704C0011.09.20 20:45:45
36D & M Szesny PL 0275 20 21203 A42756A00011.09.20 20:45:56
37Agnieszka FrąckowiakPL 0362 20 2605 A4548BBA0011.09.20 20:46:10
38Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2720 377CD5420011.09.20 20:46:21
39Artur Frąckowiak 2 PL 0362 20 2706 A427C6550011.09.20 20:46:32
40Piechowiak Dawid i MPL 0306 20 8881 A427522C0011.09.20 20:46:42
41Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 518 A45440000011.09.20 20:46:54
42D & M Szesny PL 0275 20 21206 A427C0F10011.09.20 20:47:10
43Lica Marek 2 PL 0480 20 1566 A42751F00011.09.20 20:47:23
44Mikołajczyk Piotr PL 0100 20 8531 A451E4770011.09.20 20:47:35
45Zatorski/JaniszewskiPL 0364 20 9067 A427C5FC0011.09.20 20:47:48
46Zając R. & Gajda K. PL 191 20 576 A454C3930011.09.20 20:48:05
47Kruk R & Zabłocki G PL 0480 20 371 A42719A70011.09.20 20:48:19
48D & M Szesny PL 0275 20 21202 A42739F80011.09.20 20:48:37
49Błaszyk Michał PL 0285 20 9215 A4547AAC0011.09.20 20:48:51
50D & M Szesny PL 0275 20 21205 A4516C310011.09.20 20:49:04
51Skonieczny Zbigniew PL 03 20 19117 A427BEE40011.09.20 20:49:19
52Błaszyk Michał 2 PL 0285 20 9214 A45158550011.09.20 20:49:31
53Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 548 377FC35D0011.09.20 20:49:44
54Artur Frąckowiak 2 PL 0362 20 2654 A45457DC0011.09.20 20:49:58
55Piechota Jerzy PL 0425 20 7011 A4273E990011.09.20 20:50:12
56Joński Robert PL 0362 20 6855 A45439DA0011.09.20 20:50:25
57Wich Edward PL 0228 20 9652 A42747EB0011.09.20 20:50:38
58Dariusz Stafiej DV 06881 20 182 A4548ACA0011.09.20 20:50:51
59Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5983 37B5A3C70011.09.20 20:51:06
60Graś Grzegorz PL 082 20 4052 A4275F010011.09.20 20:51:30
61Dla Hani PL 0412 20 11013 A42754840011.09.20 20:51:41
62Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 3065 A42736FB0011.09.20 20:51:52
63AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2805 A427FDA30011.09.20 20:52:04
64Blattner Andreas DV 02820 20 163 A42758080011.09.20 20:52:15
65Z Giczewski & GórskiPL 0383 20 267 A4549DE50011.09.20 20:52:27
66Błaszyk Michał PL 0285 20 9212 A4274D7C0011.09.20 20:52:39
67Plata Mariusz PL 0299 20 2259 A45478BD0011.09.20 20:52:50
68Zatorski/JaniszewskiPL 0364 20 9077 A454710F0011.09.20 20:53:02
69Dajlid Edward PL 0306 20 53 A427EF4D0011.09.20 20:53:13
70Gostyński Robert 2 PL 0480 20 153 A45111DD0011.09.20 20:53:26
71Majewski Bogdan PL 0310 20 5977 A427E5BA0011.09.20 20:53:39
72Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 89 A4545DD60011.09.20 20:53:50
73RAZIK MAREK PL 0407 20 9212 A45469F80011.09.20 20:54:04
74HANIA PL 0484 20 3657 A4549A420011.09.20 20:54:16
75Wich Edward PL 0228 20 9651 A451F62A0011.09.20 20:54:29
76DLA GRAŻYNKI PL 0425 20 12019 A4273B7E0011.09.20 20:54:41
77Bronka Dariusz 2 PL 0480 20 1177 A45457270011.09.20 20:54:50
78Gostyński Robert PL 0480 20 161 A427CB050011.09.20 20:55:01
79Bedrich Mach S 88 20 101 A45470B50011.09.20 20:55:34
80Kalisz Wiesław PL 0480 20 1005 A4271CC20011.09.20 20:55:46
81Poradnik Hodowcy PL 0362 20 4957 377F10D80011.09.20 20:56:06
82Skonieczna Ewa PL 03 20 19143 A451157F0011.09.20 20:56:17
83RAZIK JAROSŁAWA PL 0407 20 9190 A4549A8E0011.09.20 20:56:28
84Rzepka Robert i IrekPL 0367 20 8047 A427D3850011.09.20 20:56:41
85Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2758 A45479250011.09.20 20:56:55
86AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2699 A45466460011.09.20 20:57:08
87Blattner Andreas DV 02820 20 164 A45413930011.09.20 20:57:19
88Dla Hani PL 0412 20 11007 A4548B320011.09.20 20:57:34
89Bedryj Dariusz PL 0310 20 1919 377F11310011.09.20 20:57:46
90Lidia i P Kucharscy PL 053 20 23042 A427F68C0011.09.20 20:57:58
91Przednikowski Wieś 2PL 0306 20 2072 A42702170011.09.20 20:58:13
92HANIA PL 0484 20 3651 A4510DA40011.09.20 20:58:24
93Krupa/Bursztynowicz2PL 0362 20 12 A45479610011.09.20 20:58:38
94Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2713 A454523B0011.09.20 20:58:51
95Z Giczewski & GórskiPL 0383 20 274 A427187B0011.09.20 20:59:02
96Sawiński Janusz PL 0306 20 846 A454431C0011.09.20 20:59:17
97Artur Frąckowiak 2 PL 0362 20 2601 A45497090011.09.20 20:59:34
98Artur Frąckowiak PL 0362 20 2701 A42735FC0011.09.20 20:59:47
99Błaszyk Michał PL 0285 20 9190 A4545BBA0011.09.20 21:00:11
100Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 3 A427D5230011.09.20 21:00:24
101Błaszyk Michał 2 PL 0285 20 9188 A454799E0011.09.20 21:00:34
102Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2729 A451D4EE0011.09.20 21:00:48
103Blattner Andreas DV 07402 20 713 A45031950011.09.20 21:01:01
104RAZIK JAROSŁAWA 2 PL 0407 20 9188 37B0447C0011.09.20 21:01:14
105Kozak Artur S 99 20 750 A4548CD70011.09.20 21:01:27
106Antoni i Oliwia PL 0473 20 15425 A4273B9C0011.09.20 21:01:40
107Piechota Jerzy PL 0425 20 7005 A4549F890011.09.20 21:01:53
108Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 569 A42719890011.09.20 21:02:07
109Szymczak Henryk 3 PL 0305 20 4104 A4270E0C0011.09.20 21:02:22
110RAZIK MAREK PL 0193 20 9453 A45082FF0011.09.20 21:02:34
111Kruk R & Zabłocki G PL 0437 20 7978 A454511E0011.09.20 21:02:49
112Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 2732 A42746CE0011.09.20 21:03:02
113Oleksiak Zbigniew 2 PL 053 20 2709 A427540C0011.09.20 21:03:18
114D & M Szesny PL 0275 20 21201 A427E78B0011.09.20 21:03:29
115Gostyński Robert PL 0480 20 177 A4547A420011.09.20 21:03:45
116Z Giczewski & GórskiPL 0383 20 277 A451D7090011.09.20 21:04:01
117Błaszyk Michał 2 PL 0285 20 9208 A427AA330011.09.20 21:04:16
118Przednikowski WiesiuPL 0306 20 2083 A454CD5D0011.09.20 21:04:29
119D & M Szesny 2 PL 0418 20 12436 A4270DEF0011.09.20 21:04:42
120Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2729 A4545A510011.09.20 21:05:07
121Krupa/Bursztynowicz2PL 0362 20 44 A427E5AB0011.09.20 21:05:21
122Oleksiak Zbigniew 2 PL 053 20 2918 A427FBB40011.09.20 21:05:34
123Piechota Jerzy PL 0425 20 7015 A427F9010011.09.20 21:05:47
124D & M Szesny 2 PL 0418 20 12435 377FEF420011.09.20 21:05:58
125Agnieszka FrąckowiakPL 0362 20 2637 A45107A10011.09.20 21:06:12
126Krupa/Bursztynowicz2PL 0362 20 41 A4253A8A0011.09.20 21:06:28
127Skonieczna Ewa PL 03 20 19142 A45112360011.09.20 21:06:41
128Kruk R & Zabłocki G PL 0480 20 373 A427E5230011.09.20 21:06:57
129Bronka Dariusz PL 0480 20 1175 A427D04C0011.09.20 21:07:12
130Rzepka Robert i IrekPL 0367 20 8048 A4273ED50011.09.20 21:07:26
131A i A Frąckowiak PL 0362 20 2646 A427EEEE0011.09.20 21:07:42
132Lidia i P Kucharscy PL 053 20 23032 A427F7EB0011.09.20 21:07:58
133Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 4 A4275EE40011.09.20 21:08:12
134RAZIK MAREK PL 0407 20 9154 A427E1CD0011.09.20 21:08:30
135NIKOLA 2 PL 013 20 9496 A45176550011.09.20 21:08:43
136Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5981 A45496460011.09.20 21:08:58
137Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2758 A427DE990011.09.20 21:09:16
138Artur Frąckowiak 4 PL 0362 20 2724 A454804C0011.09.20 21:09:35
139Bedrich Mach S 88 20 109 A427CC310011.09.20 21:09:47
140Gostyński Robert 2 PL 0480 20 167 A4546A9D0011.09.20 21:10:05
141RAZIK JAROSŁAWA PL 0407 20 9196 A427C9430011.09.20 21:10:31
142Skonieczna Ewa PL 03 20 19141 A42739070011.09.20 21:10:45
143Dla Hani PL 0412 20 11010 A427E97A0011.09.20 21:10:57
144Mikołajczyk Piotr PL 0100 20 8566 A454632B0011.09.20 21:11:11
145Lidia i P Kucharscy PL 053 20 23011 A427CA510011.09.20 21:11:25
146Poradnik Hodowcy PL 0362 20 4970 A427E8710011.09.20 21:11:37
147Ziemlewski KrzysztofPL 0306 20 150 A427E5740011.09.20 21:11:53
148Mikołajczyk Piotr PL 0100 20 8578 A45499AD0011.09.20 21:12:10
149Kozak Artur S 99 20 755 A45478CC0011.09.20 21:12:23
150Majewski Bogdan PL 0310 20 5980 A4546F3E0011.09.20 21:12:39
151Graś Grzegorz PL 082 20 4165 A4270AD30011.09.20 21:12:55
152Plata Mariusz PL 0299 20 2240 A427BE3F0011.09.20 21:13:09
153Gostyński Robert 2 PL 0480 20 287 A4543AE80011.09.20 21:13:21
154Gostyński Zbigniew PL 0480 20 169 A4545FB60011.09.20 21:13:35
155RAZIK JAROSŁAWA PL 0407 20 9192 A45430D30011.09.20 21:13:48
156Gostyński Robert PL 0480 20 175 A45427620011.09.20 21:14:01
157Blattner Marcel DV 07402 20 718 A427CCF50011.09.20 21:14:15
158Ziemlewski KrzysztofPL 0306 20 160 A4273C310011.09.20 21:14:28
159Agnieszka FrąckowiakPL 0362 20 2704 A45499520011.09.20 21:14:41
160Czupryniak Tomasz PL 082 20 9461 A4546D7C0011.09.20 21:14:55
161Lena Pertek PL 0425 20 8033 A451EF120011.09.20 21:15:12
162Poradnik Hodowcy PL 0362 20 4953 A427ED3A0011.09.20 21:15:27
163D & M Szesny 2 PL 0418 20 12441 A451F9810011.09.20 21:15:40
164Marzol Jerzy PL 0306 20 1418 A45451690011.09.20 21:15:55
165Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5980 A45108300011.09.20 21:16:09
166Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2754 A45107380011.09.20 21:16:22
167Bedrich Mach S 88 20 118 A427F8A80011.09.20 21:16:37
168Zatorski/JaniszewskiPL 0364 20 9074 A427C9E90011.09.20 21:16:52
169Artur Frąckowiak PL 0362 20 2690 A454423B0011.09.20 21:17:07
170AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2674 A454413C0011.09.20 21:17:22
171NIKOLA 2 PL 013 20 9492 A4274C9B0011.09.20 21:17:35
172G Krala & D Stafiej DV 06881 20 172 A4271A4C0011.09.20 21:17:49
173Kalisz Wiesław PL 0480 20 1024 A45480970011.09.20 21:18:06
174Poradnik Hodowcy PL 0362 20 4974 A45110CF0011.09.20 21:18:21
175Blattner Marcel DV 02820 20 167 A454FABA0011.09.20 21:18:36
176Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5984 A427F6730011.09.20 21:18:53
177A i A Frąckowiak PL 0362 20 2623 377EB29B0011.09.20 21:19:09
178Skonieczny Zbigniew PL 03 20 19150 A427C0970011.09.20 21:19:21
179Bronka Dariusz PL 0480 20 1217 37B04E2E0011.09.20 21:19:35
180Gostyński Zbigniew PL 0480 20 2573 A454521D0011.09.20 21:19:53
181Szymczak Henryk PL 0305 20 4108 A429622D0011.09.20 21:22:15

LOT NR 1

LISTA GOLEBI KTORE UCZESTNICZYLY W LOCIE NR 1

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1A i A Frąckowiak PL 0362 20 2623 377EB29B0008.09.20 11:55:29
2A i A Frąckowiak PL 0362 20 2646 A427EEEE0008.09.20 11:55:29
3A i A Frąckowiak PL 0362 20 2662 A427BD4F0008.09.20 11:55:29
4A i A Frąckowiak PL 0362 20 2675 A45423660008.09.20 11:55:29
5A i A Frąckowiak PL 0362 20 2705 A45484EE0008.09.20 11:55:29
6A i A Frąckowiak PL 0362 20 2750 A4548B140008.09.20 11:55:29
7Agnieszka FrąckowiakPL 0362 20 2605 A4548BBA0008.09.20 11:55:29
8Agnieszka FrąckowiakPL 0362 20 2637 A45107A10008.09.20 11:55:29
9Agnieszka FrąckowiakPL 0362 20 2643 A45465380008.09.20 11:55:29
10Agnieszka FrąckowiakPL 0362 20 2656 A4272E490008.09.20 11:55:29
11Agnieszka FrąckowiakPL 0362 20 2698 3778C3D10008.09.20 11:55:29
12Agnieszka FrąckowiakPL 0362 20 2704 A45499520008.09.20 11:55:29
13AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2674 A454413C0008.09.20 11:55:29
14AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2680 A427D6BF0008.09.20 11:55:29
15AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2699 A45466460008.09.20 11:55:29
16AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2702 A42989440008.09.20 11:55:29
17AgnieszkaFrąckowiak2PL 0362 20 2805 A427FDA30008.09.20 11:55:29
18Antoni i Oliwia PL 0473 20 15425 A4273B9C0008.09.20 11:55:29
19Antoni i Oliwia PL 0473 20 15430 A4274FB60008.09.20 11:55:29
20Antoni i Oliwia PL 0484 20 3662 A42965DF0008.09.20 11:55:29
21Antoni i Oliwia PL 0484 20 3664 A42974A30008.09.20 11:55:29
22Artur Frąckowiak PL 0362 20 2690 A454423B0008.09.20 11:55:29
23Artur Frąckowiak PL 0362 20 2701 A42735FC0008.09.20 11:55:29
24Artur Frąckowiak PL 0362 20 2717 372BC23B0008.09.20 11:55:29
25Artur Frąckowiak PL 0362 20 3098 A427D77C0008.09.20 11:55:29
26Artur Frąckowiak 2 PL 0362 20 2601 A45497090008.09.20 11:55:29
27Artur Frąckowiak 2 PL 0362 20 2654 A45457DC0008.09.20 11:55:29
28Artur Frąckowiak 2 PL 0362 20 2706 A427C6550008.09.20 11:55:29
29Artur Frąckowiak 2 PL 0362 20 2730 A427451A0008.09.20 11:55:29
30Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2713 A454523B0008.09.20 11:55:29
31Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2720 377CD5420008.09.20 11:55:29
32Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2729 A4545A510008.09.20 11:55:29
33Artur Frąckowiak 3 PL 0362 20 2758 A427DE990008.09.20 11:55:29
34Artur Frąckowiak 4 PL 0362 20 2724 A454804C0008.09.20 11:55:29
35Artur Frąckowiak 4 PL 0362 20 2756 A425596D0008.09.20 11:55:29
36Bator Józef PL 0309 20 3285 A429B8900008.09.20 11:55:29
37Bator Józef PL 0309 20 3286 A4296EF40008.09.20 11:55:29
38Bator Józef PL 0309 20 3793 A427F8020008.09.20 11:55:29
39Bator Józef PL 0309 20 3795 A42576240008.09.20 11:55:29
40Bator Józef PL 0309 20 3796 A427ADA90008.09.20 11:55:29
41Bedrich Mach S 88 20 101 A45470B50008.09.20 11:55:29
42Bedrich Mach S 88 20 106 A4272B790008.09.20 11:55:29
43Bedrich Mach S 88 20 109 A427CC310008.09.20 11:55:29
44Bedrich Mach S 88 20 112 A427E8F40008.09.20 11:55:29
45Bedrich Mach S 88 20 118 A427F8A80008.09.20 11:55:29
46Bedryj Dariusz PL 0310 20 1918 A427E5BB0008.09.20 11:55:29
47Bedryj Dariusz PL 0310 20 1919 377F11310008.09.20 11:55:29
48Blattner Andreas DV 02820 20 163 A42758080008.09.20 11:55:30
49Blattner Andreas DV 02820 20 164 A45413930008.09.20 11:55:30
50Blattner Andreas DV 02820 20 169 A42705F70008.09.20 11:55:30
51Blattner Andreas DV 07402 20 713 A45031950008.09.20 11:55:30
52Blattner Andreas DV 07402 20 714 A4296E9A0008.09.20 11:55:30
53Blattner Marcel DV 02820 20 167 A454FABA0008.09.20 11:55:30
54Blattner Marcel DV 02820 20 306 A42586420008.09.20 11:55:30
55Blattner Marcel DV 07402 20 717 A42572BF0008.09.20 11:55:30
56Blattner Marcel DV 07402 20 718 A427CCF50008.09.20 11:55:30
57Bronka Dariusz PL 0480 20 1124 A450BDE50008.09.20 11:55:30
58Bronka Dariusz PL 0480 20 1175 A427D04C0008.09.20 11:55:30
59Bronka Dariusz PL 0480 20 1179 A427E95D0008.09.20 11:55:30
60Bronka Dariusz PL 0480 20 1217 37B04E2E0008.09.20 11:55:30
61Bronka Dariusz 2 PL 0480 20 1177 A45457270008.09.20 11:55:30
62Bronka Dariusz 2 PL 0480 20 1180 A4297DC80008.09.20 11:55:30
63Bronka Dariusz 2 PL 0480 20 1259 A42737360008.09.20 11:55:30
64Bronka Dariusz 2 PL 0480 20 1589 A4272EFD0008.09.20 11:55:30
65Bryniarski Adrian PL 0234 20 628 A429B7550008.09.20 11:55:30
66Bryniarski Adrian PL 0234 20 629 A427D85D0008.09.20 11:55:30
67Błaszyk Michał PL 0285 20 9190 A4545BBA0008.09.20 11:55:30
68Błaszyk Michał PL 0285 20 9194 A427F0550008.09.20 11:55:30
69Błaszyk Michał PL 0285 20 9207 A4259FC00008.09.20 11:55:30
70Błaszyk Michał PL 0285 20 9212 A4274D7C0008.09.20 11:55:30
71Błaszyk Michał PL 0285 20 9215 A4547AAC0008.09.20 11:55:30
72Błaszyk Michał 2 PL 0285 20 9188 A454799E0008.09.20 11:55:30
73Błaszyk Michał 2 PL 0285 20 9208 A427AA330008.09.20 11:55:30
74Błaszyk Michał 2 PL 0285 20 9214 A45158550008.09.20 11:55:30
75Błaszyk Michał 2 PL 0285 20 9219 A4545D120008.09.20 11:55:30
76Czupryniak Tomasz PL 082 20 9459 A429A7FB0008.09.20 11:55:30
77Czupryniak Tomasz PL 082 20 9461 A4546D7C0008.09.20 11:55:30
78Czupryniak Tomasz PL 082 20 9466 A4296CF60008.09.20 11:55:30
79D & M Szesny PL 0275 20 21201 A427E78B0008.09.20 11:55:30
80D & M Szesny PL 0275 20 21202 A42739F80008.09.20 11:55:30
81D & M Szesny PL 0275 20 21203 A42756A00008.09.20 11:55:30
82D & M Szesny PL 0275 20 21204 A42976ED0008.09.20 11:55:30
83D & M Szesny PL 0275 20 21205 A4516C310008.09.20 11:55:30
84D & M Szesny PL 0275 20 21206 A427C0F10008.09.20 11:55:30
85D & M Szesny 2 PL 0418 20 12435 377FEF420008.09.20 11:55:30
86D & M Szesny 2 PL 0418 20 12436 A4270DEF0008.09.20 11:55:30
87D & M Szesny 2 PL 0418 20 12441 A451F9810008.09.20 11:55:30
88DLA GRAŻYNKI PL 0425 20 12017 A427F2350008.09.20 11:55:30
89DLA GRAŻYNKI PL 0425 20 12019 A4273B7E0008.09.20 11:55:30
90DLA GRAŻYNKI PL 0425 20 12030 A4252A4E0008.09.20 11:55:30
91DLA GRAŻYNKI PL 0425 20 12034 A427DAD40008.09.20 11:55:30
92Dajlid Edward PL 0306 20 53 A427EF4D0008.09.20 11:55:30
93Dajlid Edward PL 0306 20 64 A429AA250008.09.20 11:55:31
94Dajlid Edward PL 0306 20 68 A45418340008.09.20 11:55:31
95Dajlid Edward PL 0306 20 70 A429AF7B0008.09.20 11:55:31
96Dajlid Edward PL 0306 20 71 A427FB4C0008.09.20 11:55:31
97Dariusz Stafiej DV 06881 20 182 A4548ACA0008.09.20 11:55:31
98Dariusz Stafiej DV 06881 20 184 A45482950008.09.20 11:55:31
99Dariusz Stafiej DV 06881 20 185 A42976290008.09.20 11:55:31
100Dariusz Stafiej PL 0447 20 9955 A427DDD10008.09.20 11:55:31
101Dla Hani PL 0412 20 11007 A4548B320008.09.20 11:55:31
102Dla Hani PL 0412 20 11010 A427E97A0008.09.20 11:55:31
103Dla Hani PL 0412 20 11011 A42759AD0008.09.20 11:55:31
104Dla Hani PL 0412 20 11013 A42754840008.09.20 11:55:31
105Dudziński Tadeusz PL 0309 20 3408 A429B7640008.09.20 11:55:31
106Dudziński Tadeusz PL 0309 20 3413 A42950B60008.09.20 11:55:31
107G Krala & D Stafiej DV 06881 20 172 A4271A4C0008.09.20 11:55:31
108G Krala & D Stafiej DV 06881 20 177 A42736460008.09.20 11:55:31
109G Krala & D Stafiej DV 06881 20 187 A427E7AA0008.09.20 11:55:31
110G Krala & D Stafiej DV 06881 20 189 A4542F790008.09.20 11:55:31
111Gostyński Robert PL 0480 20 161 A427CB050008.09.20 11:55:31
112Gostyński Robert PL 0480 20 175 A45427620008.09.20 11:55:31
113Gostyński Robert PL 0480 20 177 A4547A420008.09.20 11:55:31
114Gostyński Robert PL 0480 20 300 A427FF560008.09.20 11:55:31
115Gostyński Robert 2 PL 0480 20 153 A45111DD0008.09.20 11:55:31
116Gostyński Robert 2 PL 0480 20 167 A4546A9D0008.09.20 11:55:31
117Gostyński Robert 2 PL 0480 20 178 A4271F750008.09.20 11:55:31
118Gostyński Robert 2 PL 0480 20 250 A45444570008.09.20 11:55:31
119Gostyński Robert 2 PL 0480 20 287 A4543AE80008.09.20 11:55:31
120Gostyński Zbigniew PL 0480 20 169 A4545FB60008.09.20 11:55:31
121Gostyński Zbigniew PL 0480 20 173 A4297CAB0008.09.20 11:55:31
122Gostyński Zbigniew PL 0480 20 236 A42714CB0008.09.20 11:55:31
123Gostyński Zbigniew PL 0480 20 2573 A454521D0008.09.20 11:55:31
124Gostyński Zbigniew PL 0480 20 2588 A427689F0008.09.20 11:55:31
125Graś Grzegorz PL 082 20 4052 A4275F010008.09.20 11:55:31
126Graś Grzegorz PL 082 20 4065 A425A3820008.09.20 11:55:31
127Graś Grzegorz PL 082 20 4157 A42953770008.09.20 11:55:31
128Graś Grzegorz PL 082 20 4165 A4270AD30008.09.20 11:55:31
129HANIA PL 0484 20 3651 A4510DA40008.09.20 11:55:31
130HANIA PL 0484 20 3655 A4270A1F0008.09.20 11:55:31
131HANIA PL 0484 20 3657 A4549A420008.09.20 11:55:31
132HANIA PL 0484 20 3660 A4297BD90008.09.20 11:55:31
133HANIA PL 0484 20 3663 A429B6380008.09.20 11:55:31
134HANIA PL 0484 20 3666 A4299BD90008.09.20 11:55:31
135Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 518 A45440000008.09.20 11:55:31
136Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 521 A4271A000008.09.20 11:55:31
137Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 535 A42753760008.09.20 11:55:31
138Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 539 A45451C30008.09.20 11:55:32
139Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 548 377FC35D0008.09.20 11:55:32
140Henryk& Wiesław TeamPL 0306 20 569 A42719890008.09.20 11:55:32
141J Cieślak & J MisiakPL 0310 20 5327 A4274FF20008.09.20 11:55:32
142J Cieślak & J MisiakPL 0310 20 5343 A42972870008.09.20 11:55:32
143J Cieślak & J MisiakPL 0310 20 5383 A427248F0008.09.20 11:55:32
144J Cieślak & J MisiakPL 0310 20 5395 A4545E110008.09.20 11:55:32
145J Cieślak & J MisiakPL 0310 20 5400 A427F2620008.09.20 11:55:32
146Joński & Oleksy PL 0362 20 755 A4543DB80008.09.20 11:55:32
147Joński & Oleksy PL 0362 20 762 A427340C0008.09.20 11:55:32
148Joński & Oleksy PL 0362 20 764 A427F3710008.09.20 11:55:32
149Joński & Oleksy PL 0362 20 6864 A427F38F0008.09.20 11:55:32
150Joński & Oleksy PL 0362 20 6871 A427F59C0008.09.20 11:55:32
151Joński & Oleksy PL 0362 20 6872 374D87CA0008.09.20 11:55:32
152Joński Robert PL 0362 20 6853 A4298A250008.09.20 11:55:32
153Joński Robert PL 0362 20 6855 A45439DA0008.09.20 11:55:32
154Joński Robert PL 0362 20 6857 A427650B0008.09.20 11:55:32
155Joński Robert PL 0362 20 6858 A42764750008.09.20 11:55:32
156Joński Robert PL 0362 20 6859 A427A7090008.09.20 11:55:32
157Joński Robert PL 0362 20 6863 A4542FC40008.09.20 11:55:32
158Kalisz Wiesław PL 0480 20 1004 A42985DF0008.09.20 11:55:32
159Kalisz Wiesław PL 0480 20 1005 A4271CC20008.09.20 11:55:32
160Kalisz Wiesław PL 0480 20 1022 A427F8990008.09.20 11:55:32
161Kalisz Wiesław PL 0480 20 1024 A45480970008.09.20 11:55:32
162Kalisz Wiesław PL 0480 20 1028 A4271F470008.09.20 11:55:32
163Karol & Piotr CiuruśPL 0306 20 2008 A42557050008.09.20 11:55:32
164Karol & Piotr CiuruśPL 0326 20 553 A429804D0008.09.20 11:55:32
165Karol & Piotr CiuruśPL 0326 20 555 A42966920008.09.20 11:55:32
166Kozak Artur S 99 20 742 A42709F30008.09.20 11:55:32
167Kozak Artur S 99 20 750 A4548CD70008.09.20 11:55:32
168Kozak Artur S 99 20 755 A45478CC0008.09.20 11:55:32
169Kruk R & Zabłocki G PL 0437 20 7976 A427F88B0008.09.20 11:55:32
170Kruk R & Zabłocki G PL 0437 20 7978 A454511E0008.09.20 11:55:32
171Kruk R & Zabłocki G PL 0437 20 7980 A4296E120008.09.20 11:55:32
172Kruk R & Zabłocki G PL 0480 20 371 A42719A70008.09.20 11:55:32
173Kruk R & Zabłocki G PL 0480 20 373 A427E5230008.09.20 11:55:32
174Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 3 A427D5230008.09.20 11:55:32
175Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 4 A4275EE40008.09.20 11:55:32
176Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 10 A427A9160008.09.20 11:55:32
177Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 11 A45499700008.09.20 11:55:32
178Krupa/Bursztynowicz PL 0362 20 89 A4545DD60008.09.20 11:55:32
179Krupa/Bursztynowicz2PL 0362 20 12 A45479610008.09.20 11:55:32
180Krupa/Bursztynowicz2PL 0362 20 14 A4546B410008.09.20 11:55:32
181Krupa/Bursztynowicz2PL 0362 20 20 A42718110008.09.20 11:55:32
182Krupa/Bursztynowicz2PL 0362 20 41 A4253A8A0008.09.20 11:55:33
183Krupa/Bursztynowicz2PL 0362 20 44 A427E5AB0008.09.20 11:55:33
184Krupa/Bursztynowicz2PL 0362 20 97 A427F69C0008.09.20 11:55:33
185Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5980 A45108300008.09.20 11:55:33
186Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5981 A45496460008.09.20 11:55:33
187Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5982 A427F0460008.09.20 11:55:33
188Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5983 37B5A3C70008.09.20 11:55:33
189Kurkowski Sławomir PL 0321 20 5984 A427F6730008.09.20 11:55:33
190Lena Pertek PL 0425 20 8009 A42584AE0008.09.20 11:55:33
191Lena Pertek PL 0425 20 8024 A427F6F60008.09.20 11:55:33
192Lena Pertek PL 0425 20 8033 A451EF120008.09.20 11:55:33
193Lena Pertek PL 0425 20 8039 A427FF660008.09.20 11:55:33
194Lica Marek PL 0480 20 1541 A45436820008.09.20 11:55:33
195Lica Marek PL 0480 20 1546 A42971E20008.09.20 11:55:33
196Lica Marek PL 0480 20 1552 A42747720008.09.20 11:55:33
197Lica Marek PL 0480 20 1556 A42746640008.09.20 11:55:33
198Lica Marek PL 0480 20 1559 A45445ED0008.09.20 11:55:33
199Lica Marek 2 PL 0480 20 1551 A427EC780008.09.20 11:55:33
200Lica Marek 2 PL 0480 20 1566 A42751F00008.09.20 11:55:33
201Lica Marek 2 PL 0480 20 1588 A4296FD50008.09.20 11:55:33
202Lidia i P Kucharscy PL 053 20 23009 A4272EC00008.09.20 11:55:33
203Lidia i P Kucharscy PL 053 20 23011 A427CA510008.09.20 11:55:33
204Lidia i P Kucharscy PL 053 20 23032 A427F7EB0008.09.20 11:55:33
205Lidia i P Kucharscy PL 053 20 23034 A45480A60008.09.20 11:55:33
206Lidia i P Kucharscy PL 053 20 23042 A427F68C0008.09.20 11:55:33
207Lidia i P Kucharscy PL 053 20 23056 A42564BD0008.09.20 11:55:33
208Majewski Bogdan PL 0310 20 5970 A42984940008.09.20 11:55:33
209Majewski Bogdan PL 0310 20 5976 A429802F0008.09.20 11:55:33
210Majewski Bogdan PL 0310 20 5977 A427E5BA0008.09.20 11:55:33
211Majewski Bogdan PL 0310 20 5978 A42967730008.09.20 11:55:33
212Majewski Bogdan PL 0310 20 5980 A4546F3E0008.09.20 11:55:33
213Marzol Jerzy PL 0306 20 1405 A429842B0008.09.20 11:55:33
214Marzol Jerzy PL 0306 20 1415 A45466910008.09.20 11:55:33
215Marzol Jerzy PL 0306 20 1418 A45451690008.09.20 11:55:33
216Marzol Jerzy PL 0306 20 1423 A42712EA0008.09.20 11:55:33
217Merło Marek PL 0310 20 551 A4298E210008.09.20 11:55:33
218Merło Marek PL 0310 20 589 A4253F760008.09.20 11:55:33
219Merło Marek PL 0310 20 593 A42979DB0008.09.20 11:55:33
220Mikołajczyk Piotr PL 0100 20 8531 A451E4770008.09.20 11:55:33
221Mikołajczyk Piotr PL 0100 20 8546 A425D3BD0008.09.20 11:55:33
222Mikołajczyk Piotr PL 0100 20 8566 A454632B0008.09.20 11:55:33
223Mikołajczyk Piotr PL 0100 20 8578 A45499AD0008.09.20 11:55:33
224NIKOLA 1 PL 013 20 9498 A42765FC0008.09.20 11:55:33
225NIKOLA 1 PL 0484 20 3667 A425ACC50008.09.20 11:55:33
226NIKOLA 1 PL 0484 20 3668 A429A9800008.09.20 11:55:33
227NIKOLA 2 PL 013 20 9489 A4299E9A0008.09.20 11:55:34
228NIKOLA 2 PL 013 20 9492 A4274C9B0008.09.20 11:55:34
229NIKOLA 2 PL 013 20 9496 A45176550008.09.20 11:55:34
230NIKOLA 2 PL 013 20 9500 A427EC690008.09.20 11:55:34
231NIKOLA 2 PL 0484 20 3673 A454311E0008.09.20 11:55:34
232Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2729 A451D4EE0008.09.20 11:55:34
233Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2735 A4275FE30008.09.20 11:55:34
234Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2754 A45107380008.09.20 11:55:34
235Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2758 A45479250008.09.20 11:55:34
236Oleksiak Zbigniew PL 053 20 2783 A4297C6F0008.09.20 11:55:34
237Oleksiak Zbigniew 2 PL 053 20 2709 A427540C0008.09.20 11:55:34
238Oleksiak Zbigniew 2 PL 053 20 2916 A451CFE30008.09.20 11:55:34
239Oleksiak Zbigniew 2 PL 053 20 2918 A427FBB40008.09.20 11:55:34
240Oleksiak Zbigniew 2 PL 053 20 2931 A427F87B0008.09.20 11:55:34
241Oleksiak Zbigniew 2 PL 053 20 2938 A4271BE20008.09.20 11:55:34
242Piechota Jerzy PL 0425 20 7005 A4549F890008.09.20 11:55:34
243Piechota Jerzy PL 0425 20 7011 A4273E990008.09.20 11:55:34
244Piechota Jerzy PL 0425 20 7015 A427F9010008.09.20 11:55:34
245Piechowiak Dawid i MPL 0306 20 8881 A427522C0008.09.20 11:55:34
246Piechowiak Dawid i MPL 0306 20 8883 A4297F7B0008.09.20 11:55:34
247Plata Mariusz PL 0299 20 2240 A427BE3F0008.09.20 11:55:34
248Plata Mariusz PL 0299 20 2259 A45478BD0008.09.20 11:55:34
249Plata Mariusz PL 0299 20 2282 A42752FF0008.09.20 11:55:34
250Plata Mariusz PL 0299 20 2283 A427EAD40008.09.20 11:55:34
251Poradnik Hodowcy PL 0362 20 4953 A427ED3A0008.09.20 11:55:34
252Poradnik Hodowcy PL 0362 20 4957 377F10D80008.09.20 11:55:34
253Poradnik Hodowcy PL 0362 20 4968 A4272AF20008.09.20 11:55:34
254Poradnik Hodowcy PL 0362 20 4970 A427E8710008.09.20 11:55:34
255Poradnik Hodowcy PL 0362 20 4974 A45110CF0008.09.20 11:55:34
256Przednikowski WiesiuPL 0306 20 2067 A427401F0008.09.20 11:55:34
257Przednikowski WiesiuPL 0306 20 2080 A425CDD30008.09.20 11:55:34
258Przednikowski WiesiuPL 0306 20 2081 A45434840008.09.20 11:55:34
259Przednikowski WiesiuPL 0306 20 2083 A454CD5D0008.09.20 11:55:34
260Przednikowski Wieś 2PL 0306 20 2065 A425A9A80008.09.20 11:55:34
261Przednikowski Wieś 2PL 0306 20 2066 A4548A240008.09.20 11:55:34
262Przednikowski Wieś 2PL 0306 20 2070 A4271AD40008.09.20 11:55:34
263Przednikowski Wieś 2PL 0306 20 2072 A42702170008.09.20 11:55:34
264RAZIK JAROSŁAWA PL 0407 20 9190 A4549A8E0008.09.20 11:55:34
265RAZIK JAROSŁAWA PL 0407 20 9191 A42986DE0008.09.20 11:55:34
266RAZIK JAROSŁAWA PL 0407 20 9192 A45430D30008.09.20 11:55:34
267RAZIK JAROSŁAWA PL 0407 20 9196 A427C9430008.09.20 11:55:34
268RAZIK JAROSŁAWA PL 0407 20 9197 A4549F7A0008.09.20 11:55:34
269RAZIK JAROSŁAWA 2 PL 0193 20 9257 A451004E0008.09.20 11:55:34
270RAZIK JAROSŁAWA 2 PL 0407 20 9188 37B0447C0008.09.20 11:55:34
271RAZIK JAROSŁAWA 2 PL 0407 20 9199 A42967BF0008.09.20 11:55:34
272RAZIK MAREK PL 0193 20 9453 A45082FF0008.09.20 11:55:35
273RAZIK MAREK PL 0407 20 9018 A429A8090008.09.20 11:55:35
274RAZIK MAREK PL 0407 20 9154 A427E1CD0008.09.20 11:55:35
275RAZIK MAREK PL 0407 20 9181 377FC5A60008.09.20 11:55:35
276RAZIK MAREK PL 0407 20 9212 A45469F80008.09.20 11:55:35
277RAZIK MAREK 2 PL 0407 20 9215 A42969EA0008.09.20 11:55:35
278Rzepka Robert i IrekPL 0367 20 8046 A4296BCA0008.09.20 11:55:35
279Rzepka Robert i IrekPL 0367 20 8047 A427D3850008.09.20 11:55:35
280Rzepka Robert i IrekPL 0367 20 8048 A4273ED50008.09.20 11:55:35
281Rzepka Robert i IrekPL 0367 20 8050 A42709F20008.09.20 11:55:35
282Sawiński Janusz PL 0306 20 836 A45454FD0008.09.20 11:55:35
283Sawiński Janusz PL 0306 20 844 A4299B060008.09.20 11:55:35
284Sawiński Janusz PL 0306 20 846 A454431C0008.09.20 11:55:35
285Sawiński Janusz PL 0306 20 854 A42960890008.09.20 11:55:35
286Skonieczna Ewa PL 03 20 19141 A42739070008.09.20 11:55:35
287Skonieczna Ewa PL 03 20 19142 A45112360008.09.20 11:55:35
288Skonieczna Ewa PL 03 20 19143 A451157F0008.09.20 11:55:35
289Skonieczna Ewa PL 03 20 19146 A4297E6D0008.09.20 11:55:35
290Skonieczna Ewa PL 03 20 19148 A45162590008.09.20 11:55:35
291Skonieczna Ewa PL 03 20 19149 A42731870008.09.20 11:55:35
292Skonieczny Zbigniew PL 03 20 19114 A42758EA0008.09.20 11:55:35
293Skonieczny Zbigniew PL 03 20 19117 A427BEE40008.09.20 11:55:35
294Skonieczny Zbigniew PL 03 20 19122 A42952A50008.09.20 11:55:35
295Skonieczny Zbigniew PL 03 20 19145 A427EBB50008.09.20 11:55:35
296Skonieczny Zbigniew PL 03 20 19150 A427C0970008.09.20 11:55:35
297Szymczak Henryk PL 0305 20 4103 A429816A0008.09.20 11:55:35
298Szymczak Henryk 2 PL 0305 20 4105 A42966B00008.09.20 11:55:35
299Szymczak Henryk 2 PL 0305 20 4107 A42735380008.09.20 11:55:35
300Szymczak Henryk 2 PL 0305 20 4110 A42735CF0008.09.20 11:55:35
301Szymczak Henryk 3 PL 0305 20 4104 A4270E0C0008.09.20 11:55:35
302Szymczak Henryk 3 PL 0305 20 4114 A427D4700008.09.20 11:55:35
303Szymczak Henryk 3 PL 0305 20 4115 A42962F00008.09.20 11:55:35
304Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 2613 A427185D0008.09.20 11:55:35
305Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 2669 A427AE6C0008.09.20 11:55:35
306Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 2726 A4549FC50008.09.20 11:55:35
307Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 2732 A42746CE0008.09.20 11:55:35
308Team Duch/FrąckowiakPL 0362 20 3065 A42736FB0008.09.20 11:55:35
309Walentowski & GórskiPL 0362 20 4961 A42960B60008.09.20 11:55:35
310Walentowski & GórskiPL 0362 20 4971 A42713BD0008.09.20 11:55:35
311Walentowski & GórskiPL 0362 20 4972 A42757450008.09.20 11:55:35
312Wich Edward PL 0228 20 9651 A451F62A0008.09.20 11:55:35
313Wich Edward PL 0228 20 9652 A42747EB0008.09.20 11:55:35
314Wich Edward PL 0228 20 9657 A42535610008.09.20 11:55:35
315Wich Edward PL 0228 20 9661 A454651A0008.09.20 11:55:35
316Wich Edward PL 0228 20 9666 A42994940008.09.20 11:55:36
317Witulski Piotr PL 0480 20 2563 A42535AD0008.09.20 11:55:36
318Witulski Piotr PL 0480 20 2565 A4296C230008.09.20 11:55:36
319Witulski Piotr PL 0480 20 2585 A427BFE30008.09.20 11:55:36
320Witulski Piotr PL 0480 20 2590 A429AD130008.09.20 11:55:36
321Wojcieszak Andrzej PL 0306 20 170 A42968CD0008.09.20 11:55:36
322Wojcieszak Andrzej PL 0306 20 195 A42977BF0008.09.20 11:55:36
323Yevheniy Gudz DV 08867 20 765 A42960010008.09.20 11:55:36
324Yevheniy Gudz DV 08867 20 867 A42533DC0008.09.20 11:55:36
325Yevheniy Gudz DV 08867 20 874 A45492590008.09.20 11:55:36
326Yevheniy Gudz DV 08867 20 881 A42734C00008.09.20 11:55:36
327Yevheniy Gudz DV 08867 20 889 A427EE390008.09.20 11:55:36
328Yevheniy Gudz 2 DV 05297 20 391 A427FF2A0008.09.20 11:55:36
329Z Giczewski & GórskiPL 0383 20 267 A4549DE50008.09.20 11:55:36
330Z Giczewski & GórskiPL 0383 20 268 A454704C0008.09.20 11:55:36
331Z Giczewski & GórskiPL 0383 20 274 A427187B0008.09.20 11:55:36
332Z Giczewski & GórskiPL 0383 20 277 A451D7090008.09.20 11:55:36
333Zając R. & Gajda K. PL 191 20 570 A429B8450008.09.20 11:55:36
334Zając R. & Gajda K. PL 191 20 576 A454C3930008.09.20 11:55:36
335Zając R. & Gajda K. PL 191 20 1263 A42590940008.09.20 11:55:36
336Zając R. & Gajda K. PL 191 20 1268 A4299C050008.09.20 11:55:36
337Zatorski/JaniszewskiPL 0364 20 9067 A427C5FC0008.09.20 11:55:36
338Zatorski/JaniszewskiPL 0364 20 9074 A427C9E90008.09.20 11:55:36
339Zatorski/JaniszewskiPL 0364 20 9077 A454710F0008.09.20 11:55:36
340Ziemlewski KrzysztofPL 0306 20 150 A427E5740008.09.20 11:55:36
341Ziemlewski KrzysztofPL 0306 20 153 A427E59D0008.09.20 11:55:36
342Ziemlewski KrzysztofPL 0306 20 154 A4299A160008.09.20 11:55:36
343Ziemlewski KrzysztofPL 0306 20 160 A4273C310008.09.20 11:55:36

Copyright © wgmistrzow.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone