Międzynarodowe Mistrzostwa Wspólnego Gołębnika

WG Mistrzów

Kontakt

Wspólny Gołębnik Mistrzów

Grzegorz Drygała

72-514 Kołczewo
ul. Słoneczna 6/10

tel. +48 663 602 297

Prosimy o kontakt
w godz. 10:00 - 16:00
od poniedziałku do piątku

e-mail: grzech.dryg@wp.pl


Kontakt w języku niemieckim:

Łukasz Młyński
tel. 0049 152 18537963


Kontakt w języku angielskim:

Robert Gostyński
tel. 0044 789 537 5122
+48 694 627 979


Kontakt w języku szwedzkim i duńskim:

Roman Zając
+48 606 351 517

Odwiedziny

Ilość wyświetleń: 903773

Tłumaczenie

Regulamin 2019

Regulamin 2019
Międzynarodowe Mistrzostwa Wspólnego Gołębnika Mistrzów 2019

Pierwszy gołębnik położony na północnym-zachodzie gdzie loty będą się odbywały z kierunku zachodniego, gołębie będą się ścigały, a nie szukały drogi powrotnej do domu mieszając się z innymi błąkającymi się gołębiami.

Kolejnym atutem jest wysoka pula nagród 200000 zł !!! bez względu na ilość przyjętych gołębi

1. W mistrzostwach może wziąć udział każdy, który dostarczy w odpowiednim terminie swoje gołębie na WG wraz z kartami własności. ( gołębie wysłane po podanym terminie nie będą odbierane )

2. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie pierwszej raty wpłaty w wysokości 100 zł za każdego gołębia w terminie 14 dni od zgłoszenia uczestnictwa  oraz pozostałą część najpóźniej w dniu dostarczenia gołębi . ( w razie nie uiszczenia pierwszej części wpłaty w podanym terminie uczestnik zostanie skreślony z listy )

2a. Gołąb nie opłacony a mimo to przysłany na gołębnik automatycznie przechodzi na własność organizatora nie jest umieszczany z gołębiami z WG i nie uczestniczy w zawodach..

2b. Gdyby hodowca nie dostarczył gołębi w wyznaczonym terminie  pierwsza
wpłata nie zostaje zwrócona i przechodzi na własność Organizatora.

3c. Zostanie podany nowy numer do kontaktu z organizatorem i godziny w których można się kontaktować wszelkie kontakty na numer prywatny organizatora będą blokowane.

Nr konta bankowego w PLN: 04 1470 0002 2456 3169 2513 0001
Nr konta walutowego w Euro: IBAN : PL 15 1090 2590 0000 0001 2774 3780, BIC : WBKPPLPP

Grzegorz Drygała
ul Słoneczna 6/10
72-514 Kołczewo
POLSKA

Termin przyjmowania gołębi: 10.04.2019– 20.05.2019 (z kartami własności). ( nie przyjmujemy zimowych młodych )

a. Gołębią zostaną przyporządkowane obrączki elektroniczne w dniu 21.05.2019 i od tego dnia do dnia 31.05.2019 będzie można dokonać wymiany gołębi które zginęły bądź padły. Termin 31.05.2019  jest ostatnim dniem przyjmowania gołębi na WG a wymiana gołębi może nastąpić tylko i wyłącznie od 22.05.2019 -31.05.2019. Jeżeli uczestnik nie dokona w tym terminie wymiany wpłacone pieniądze wchodzą pomimo to w pule nagród która jest stała.


b. Rodowody wraz z kartami własności należy dostarczyć najpóźniej do dnia wkładania gołębi na lot finałowy. Gołąb bez karty i rodowodu nie bierze udziału w locie finałowym i automatycznie przechodzi na własność organizatora.     

c. Gołębie przed wysyłką należy zaszczepić przeciwko paramyksowirozie. Szczepienie musi być zrobione minimum dwa tygodnie przed wysyłką na WG, Wszystkie gołębie zostaną zaszczepione na WG przeciwko paramyksowirozie oraz Ospie. Gołębie przysłane i wykazujące objawy jakiejkolwiek choroby w przeciągu 2 tygodni izolacji od stada zostaną natychmiast usunięte a obrączka odesłana do właściciela na jego koszt.

3. Opłata za gołębia wynosi 300 zł lub 75 euro.

4. Loty konkursowe będą odbywały :
1 lot konkursowy – 100+ km
2 lot konkursowy – 150+ km
3 lot konkursowy – 200 +km
4 lot konkursowy  - 300 + km
5 lot konkursowy Finał –  420-500 km
Pomiędzy lotami konkursowymi będą odbywały się loty treningowe jeżeli pozwoli na to pogoda

4a. Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładały komisje składające się z organizatorów oraz chętnych uczestników Mistrzostw WG.

4b. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia lotu oraz zmiany terminu lotu ze względu na warunki atmosferyczne.

6. Lot finałowy. Nagrodzonych zostanie 150 najszybszych gołębi według następującego podziału:

1 miejsce 28 000 zł + PUCHAR
2 miejsce 20 000 zł + PUCHAR
3 miejsce 15 000 zł + PUCHAR
4 miejsce 10 000 zł + PUCHAR
5 miejsce 7 000 zł + PUCHAR
6 miejsce 6 000 zł + PUCHAR
7 miejsce 5 000 zł + PUCHAR
8 miejsce 4 000 zł + PUCHAR
9 miejsce 3 000 zł + PUCHAR
10 miejsce 2 000 zł + PUCHAR
11-20 miejsce 1000 zł
21-30 miejsce 700 zł
31-50 miejsce 500 zł
51-100 miejsce 400zł
101-150 miejsce 300 zł

7. Loty konkursowe 1-5. Z każdego lotu będzie nagrodzonych 20 najszybszych gołębi:

1 miejsce 500 zł + DYPLOM
2 miejsce 300 zł + DYPLOM
3 miejsce 200 zł + DYPLOM
4-20 miejsce 150 zł

8. Nagrody za AS:

1 miejsce 7 000 zł + PUCHAR
2 miejsce 5 000 zł + PUCHAR
3 miejsce 3 000 zł + PUCHAR
4- miejsce 2 000 zł
5- 10 miejsce 1000 zł
11-20 miejsca 500 zł
21-30 miejsca 300 zł

W klasyfikacji AS będzie punktowało 100 % gołębi z każdego lotu konkursowego. AS GOŁĘBIEM zostaje ptak o największej ilość punktów z lotów konkursowych.

8a. W przypadku katastrofalnego sezonu dla gołębnika i pozostaniu mniej jak 300 gołębi do kolejnego lotu kolejny lot będzie lotem finałowym. W przypadku nie zakończenia wymaganego konkursu pozostałe nagrody które nie zostały rozdane zostaną podzielone po równo dodatkowo na gołębie które powróciły w czasie trwania konkursu .

9. Po wszystkich lotach treningowych i konkursowych, nie później niż 1 dzień przed lotem Finałowym, gołąb będzie mógł mieć dokupioną jedną aktywację "gołębia typowanego: w wysokości 300 zł lub 75€. W przypadku zaginięcia gołębia typowanego w dniu koszowania na lot Finałowy, osoba typująca może wskazać innego wolnego gołębia lub zrezygnować, wtedy otrzyma zwrot pieniędzy.

Osoba typująca nie musi być właścicielem gołębia.

Na nagrody pieniężne z dodatkowej aktywacji przeznaczone będzie 90% zebranej kwoty, zostanie ona podzielona procentowo na pierwsze 10 miejsc typowanych gołębi:

1. miejsce 25%
2. miejsce 15%
3. miejsce 13%
4. miejsce 10%
5. miejsce 7%
6. miejsce 6%
7. miejsce 5%
8. miejsce 4%
9. miejsce 3%
10. miejsce 2%

11. Adres Wspólnego gołębnika:

GRZEGORZ DRYGAŁA
72-514 KOŁCZEWO
ul. SŁONECZNA 6/10
Tel: +48 663 602 297
POLSKA

12. Organizatorzy biorą na siebie obowiązek:

opieki nad powierzonymi gołębiami
opieki zdrowotnej
prawidłowego żywienia
organizacji lotów treningowych oraz konkursowych
prowadzenia i publikowania odpowiedniej dokumentacji z przebiegu mistrzostw na stronie internetowej

13. Po sezonie zostanie zorganizowana aukcja internetowa dla pierwszych 150 gołębi z lotu finałowego , po odliczeniu kosztów aukcji 50% uzyskanej kwoty trafia do właściciela gołębia, 50% do Organizatorów. Pozostałe gołębie przechodzą automatycznie na własność organizatora.
Gołębie, które nie znajdą nabywców na 1 aukcji, po jej zakończeniu przechodzą na własność organizatora WG.

14.  Nagrody będą wypłacane w ciągu tygodnia od podania oficjalnych wyników wyjątkiem są gołębie od 1-150 z lotu finałowego przy których nagrody wypłacone zostaną  po zakończonych aukcjach

15. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

16. W dniu lotu finałowego odbędzie się przyjęcie dla uczestników i kibiców.


Copyright © wgmistrzow.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone