Międzynarodowe Mistrzostwa Wspólnego Gołębnika

WG Mistrzów

Kontakt

Wspólny Gołębnik Mistrzów

Grzegorz Drygała

72-514 Kołczewo
ul. Słoneczna 6/10

tel. +48 663 602 297

Prosimy o kontakt
w godz. 10:00 - 16:00
od poniedziałku do piątku

e-mail: grzech.dryg@wp.pl


Kontakt w języku niemieckim:

Łukasz Młyński
tel. 0049 152 18537963


Kontakt w języku angielskim:

Robert Gostyński
tel. 0044 789 537 5122
+48 694 627 979


Kontakt w języku szwedzkim i duńskim:

Roman Zając
+48 606 351 517

Odwiedziny

Ilość wyświetleń: 903799

Tłumaczenie

Regulamin 2020

Międzynarodowe Mistrzostwa Wspólnego Gołębnika Mistrzów 2020

Pierwszy gołębnik położony na północnym-zachodzie gdzie loty będą się odbywały z kierunku zachodniego

Całkowita obsada gołębnika to 1000 gołębi opłaconych  + 20 gołębi na cele charytatywne ( w przypadku nie pełnej obsady nagrody zostaną pomniejszone procentowo )

1. W mistrzostwach może wziąć udział każdy, który dostarczy w odpowiednim terminie swoje gołębie na WG wraz z kartami własności. ( gołębie wysłane po podanym terminie nie będą odbierane )
2. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie pierwszej raty wpłaty w wysokości 100 zł za każdego gołębia w terminie 7 dni od zgłoszenia uczestnictwa  oraz pozostałą część najpóźniej w dniu dostarczenia gołębi .( w razie nie uiszczenia pierwszej części wpłaty w podanym terminie uczestnik zostanie skreślony z listy )

2a. Gołąb nie opłacony a mimo to przysłany na gołębnik automatycznie przechodzi na własność organizatora.
2b. Gdyby hodowca nie dostarczył gołębi w wyznaczonym terminie  pierwsza
wpłata nie zostaje zwrócona i przechodzi na własność Organizatora.

3c Zostanie podany nowy numer do kontaktu z organizatorem i godziny w których można się kontaktować od poniedziałku do piątku w godz 10:00-16:00 ,wszelkie kontakty na numer prywatny organizatora będą blokowane.

Nr konta bankowego w PLN: 04 1470 0002 2456 3169 2513 0001
Nr konta walutowego w Euro: IBAN : PL 15 1090 2590 0000 0001 2774 3780, BIC :WBKPPLPP

Grzegorz Drygała
ul Słoneczna 6/10
72-514 Kołczewo
POLSKA

Termin przyjmowania gołębi: 10.04.2020– 18.05.2020 (z kartami własności). ( nie przyjmujemy zimowych młodych )

a. Gołębią zostaną przyporządkowane obrączki elektroniczne w dniu 18.05.2020 i od tego dnia do dnia 31.05.2020 będzie można dokonać wymiany gołębi które zginęły bądź padły. Termin 31.05.2020  jest ostatnim dniem przyjmowania gołębi na WG a wymiana gołębi może nastąpić tylko i wyłącznie od 18.05.2020 -31.05.2020. Wymiana jest dobrowolna uczestnik zgłaszając gołębie akceptuje regulamin mistrzostwa.

b. Rodowody wraz z kartami własności należy dostarczyć najpóźniej dzień przed wkładaniem gołębi na lot finałowy. Gołąb bez karty i rodowodu nie bierze udziału w locie finałowym i automatycznie przechodzi na własność organizatora.    

c. Gołębi nie należy szczepić , w przypadku nie zastosowania się do regulaminu uczestnik szczepi gołębie na własne ryzyko !!! Wszystkie gołębie zostaną zaszczepione na WG przeciwko wirusom, paramyksowirozie dwa razy oraz raz rzeciwko Ospie. Gołębie przysłane i wykazujące objawy jakiejkolwiek choroby zostaną natychmiast usunięte a obrączka odesłana do właściciela na jego koszt. W przypadku jakiego kolwiek sporu że gołąb jest zdrowy zostaną przeprowadzone specjalistyczne badania laboratoryjne za które zostanie obciążony uczestnik jak i za leczenie całego stada 

3. Opłata za gołębia wynosi 200 zł lub 50 euro.

3a W edycji 2020 mamy ponownie rywalizację drużynową która składa się z 5 gołębi - 1000 zł ( w dniu finału edycji 2019 i tylko w tym dniu każdy uczestnik który zgłosi drużynę i spełni warunki regulaminu pkt 2 dostanie 1 gołębia gratisowego do drużyny i tym samym ma większe szanse w tej rywalizacji – BONUS obowiązuje tylko w tym jednym dniu – uczestnicy którzy spełnia warunki po tygodniu dostaną dodatkowego gołębia w drużynie )

W drużynie punktują 3 najszybsze gołębie z każdego lotu


4. Loty konkursowe będą odbywały :
1 lot konkursowy – 100+ km
2 lot konkursowy – 150+ km
3 lot konkursowy – 200 +km
4 lot konkursowy MAŁY FINAŁ   - 300 + km
5 lot konkursowy Finał –  400 km   
Pomiędzy lotami konkursowymi będą odbywały się loty treningowe jeżeli pozwoli na to pogoda

4a. Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładały komisje składające się z organizatorów oraz chętnych uczestników Mistrzostw WG.

4b. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia lotu oraz zmiany terminu lotu ze względu na warunki atmosferyczne.

6. Lot finałowy. Nagrodzonych zostanie 80 najszybszych gołębi według następującego podziału:

1 miejsce 10 000 zł + PUCHAR
2 miejsce 8 000 zł + PUCHAR
3 miejsce 6 000 zł + PUCHAR
4 miejsce 4 000 zł + PUCHAR
5 miejsce 3 000 zł + PUCHAR
6 miejsce 2 000 zł + PUCHAR
7 miejsce 1 700 zł + PUCHAR
8 miejsce 1 400 zł + PUCHAR
9 miejsce 1 200 zł + PUCHAR
10 miejsce 1 000 zł + PUCHAR
11-20 miejsce 700 zł
21-30 miejsce 400 zł
31-50 miejsce 300 zł
51-80 miejsce 200zł

 


7. Loty konkursowe . Z każdego lotu będzie nagrodzonych 20 najszybszychgołębi:

1 miejsce 300 zł + DYPLOM
2 miejsce 200 zł + DYPLOM
3 miejsce 150 zł + DYPLOM
4-20 miejsce 100 zł

7a MAŁY FINAŁ :

1 miejsce 1500 zł + PUCHAR
2 miejsce 1 000 zł + PUCHAR
3 miejsce 7 00 zł + PUCHAR
4- 10 miejsce 300 zł
11-20 miejsca 150 zł

8. Nagrody za AS:

1 miejsce 4 000 zł + PUCHAR
2 miejsce 3 000 zł + PUCHAR
3 miejsce 2 000 zł + PUCHAR
4- miejsce 1 000 zł
5- 10 miejsce 500 zł
11-20 miejsca 300 zł

8a. Na grody za DRUŻYNĘ :

1 miejsce 4 000 zł + PUCHAR
2 miejsce 3 000 zł + PUCHAR
3 miejsce 2 000 zł + PUCHAR
4- miejsce 1 000 zł
5- 10 miejsce 500 zł
11-20 miejsce 300 zł

W klasyfikacji AS będzie punktowało 50 % gołębi z każdego lotu konkursowego. AS GOŁĘBIEM zostaje ptak o największej ilość punktów z lotów konkursowych.

9. Po wszystkich lotach treningowych i konkursowych, nie później niż 1 dzień przed lotem Finałowym, gołąb będzie mógł mieć dokupioną jedną aktywację "gołębia typowanego: w wysokości 200 zł lub 50€. W przypadku zaginięcia gołębia typowanego w dniu koszowania na lot Finałowy, osoba typująca może wskazać innego wolnego gołębia lub zrezygnować, wtedy otrzyma zwrot pieniędzy.

Osoba typująca nie musi być właścicielem gołębia.

Na nagrody pieniężne z dodatkowej aktywacji przeznaczone będzie 90% zebranej kwoty, zostanie ona podzielona procentowo na pierwsze 10 miejsc typowanych gołębi:

1. miejsce 25%
2. miejsce 15%
3. miejsce 13%
4. miejsce 10%
5. miejsce 7%
6. miejsce 6%
7. miejsce 5%
8. miejsce 4%
9. miejsce 3%
10. miejsce 2%

11. Adres Wspólnego gołębnika:

GRZEGORZ DRYGAŁA
72-514 KOŁCZEWO
ul. SŁONECZNA 6/10
Tel: +48 663 602 297
POLSKA

12. Organizatorzy biorą na siebie obowiązek:

opieki nad powierzonymi gołębiami
opieki zdrowotnej
prawidłowego żywienia
organizacji lotów treningowych oraz konkursowych
prowadzenia i publikowania odpowiedniej dokumentacji z przebiegu mistrzostw nastronie internetowej

13. Po sezonie zostanie zorganizowana aukcja internetowa dla wszystkich gołębi, po odliczeniu kosztów aukcji 50% uzyskanej kwoty trafia do właściciela gołębia, 50% do Organizatorów..
Gołębie, które nie znajdą nabywców na 1 aukcji, po jej zakończeniu przechodzą na własność organizatora WG.

14.  Nagrody będą wypłacane po zakończonych wszystkich aukcjach oraz ich sfinalizowaniu

15. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

16. W dniu lotu finałowego odbędzie się przyjęcie dla uczestników i kibiców.

 


Copyright © wgmistrzow.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone